Půjčky DINERO - Peníze jednoduše

Finance - slovník pojmů

A-D  •  E-K  •  L-O  •  P-S  •  T-Z


A

anuita

Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok.


anuitní splácení

Způsob splácení hypotečního úvěru, kdy klient splácí po celou dobu trvání závazku stále stejnou výši splátky. Anuitní splátka se vždy skládá ze dvou částí, z jistiny a z úroků. Vzájemný poměr těchto dvou částí se v čase mění.


B

bonita

Klientova finanční situace, v určitých případech schopnost klienta splácet úvěr (dostát svým závazkům).


byt

Soubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.


bytové družstvo (BD)

Družstvo, které zajišťuje bytové potřeby svých členů.


bytový dům

Obytná budova o více bytech přístupných z domovní komunikace se společným hlavním vstupem z veřejné komunikace, pokud se nejedná o rodinný dům. Bytový dům je stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení.


bytový fond

Souhrn bytů na určitém území.


bytové nemovitosti

Byt, rodinný dům a bytový dům.


C

čerpání

Poskytnutí dohodnutých finančních prostředků na účet klienta, nebo jiný klientem určený účet. Čerpat lze jednorázově nebo postupně.


čerpání jednorázové

Poskytnutí dohodnutých finančních prostředků v jedné částce na účet klienta, nebo jiný klientem určený účet.


čerpání postupné

Poskytnutí dohodnutých finančních prostředků ve více částkách na účet klienta, nebo jiné klientem určené účty. Každé další čerpání je umožněno až po splnění podmínek uvedených v úvěrové smlouvě.


D

delikvence

Skutečnost, kdy existuje jakákoliv dlužná částka po termínu splatnosti.


dluh

Povinnost dlužníka (Klienta) něco plnit druhému účastníku závazkového právního vztahu, tj. věřiteli.


dlužník

Osoba povinná splatit věřiteli dříve poskytnutou částku.


doba splatnosti

Smluvně dohodnuté časové období, za které musí klient věřiteli vrátit poskytnuté finanční prostředky vč. příslušenství.


dočerpání

Stav, kdy byly klientovi vyplaceny všechny dohodnuté finanční prostředky.


A-D  •  E-K  •  L-O  •  P-S  •  T-Z


zpět na úvodní stránku

Info - kancelář
Řekli Vám už někde na Vaši
žádost o půjčku "ne"?!

Nenechte se odradit
a zavolejte nám!

Zkusíme pro Vás najít
nejlepší možné řešení!


ZAVOLEJTE NÁM
Tel.: 739 443 544

kontaktujte nás...

Pro kontakt také můžete
využít naši e-mailovou
adresu:


finance@dinero.cz


navštivte nás...
PŘIJĎTE
ZA NÁMI
DO KANCELÁŘE

Adresa:

Palackého třída 159
612 00 Brno-Medlánky

Pracovní doba:

Pondělí – Pátek
9:00 – 12:00 / 14:00 – 17:00

Podrobné kontaktní
informace zde.


WiFi

Půjčky DINERO • Infolinka - Tel.: 739 443 544 • www.pujcky-dinero.cz • E-mail: finance@dinero.cz